×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
strażnicy dobrego stanu wód
konsultacje
+ więcej z: "do konsultacji"
Jak złożyć skargę do Komisji Europejskiej?
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie (...)
Jak sprawdzić aktualne prawo?
Jak skutecznie korzystać z konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji?
Udział społeczeństwa w środowiskowych postępo- waniach administracyjnych
zapoznaj się z naszą bazą wiedzy
 
ekspertyzy
mgr inż. Józef Jeleński, dr Paweł Mikuś
2019-02-04
Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranego (przykładowego) fragmentu rzeki Sopot (dopływ rzeki Tanwi) przy progu w miejscowości Nowiny przez wykonanie serii bystrzy i plos poniżej tego progu celem pokonania różnicy poziomów wody
mgr inż. Józef Jeleński, dr Paweł Mikuś
2019-02-05
Ekspertyza dotycząca możliwości i celowości rewitalizacji wybranego (przykładowego) fragmentu rzeki Tanew przez uzupełnianie substratu żwirowego przydatnego dla tarła ryb reofilnych i rozpowszechniania siedliska 3260 rzeki włosienicznikowe.
dr Andrzej Kassenberg
2019-02-06
Opinia dotycząca projektu ​Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarowania wodą w energetyce
dr Grzegorz Tończyk
2019-05-08
Ekspertyza dotycząca wpływu przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej/Malenieckiej w Sielpi, gmina Końskie wraz z turystyczno – rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego”
zapoznaj się ze spisem ekspertyz
 
blog
 
prawo ochrony środowiska
źródła poznania prawa
 
stanowiska i apele
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe