logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
strażnicy dobrego stanu wód

Monitorujemy prawo

stanowiska i apele

opinie
 
10 marca 2019

Uwagi ClientEarth do projektu nowelizacji ustawy o OZE

Marzec 2019 Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o OZE POBIERZ DOKUMENT PDF 1 Ogólna ocena projektu Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, co do zasady, pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w przedstawionym do konsultacji projekcie ustawy (...)
11 stycznia 2019

Opinia o projekcie Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 (PEP2040)

Stowarzyszenie  Ekologiczne EKO-UNIA zleciło dr Kassenbergowi, jednemu z najwybitniejszych ekspertów ds zrównowazoengo rozwoju, ekspertyzę pt.: OPINIA O PROJEKCIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO ROKU 2040 (PEP2040) W opinii autor na nasze zlecenie szczególnie (...)
 

Ranking

 
NEWSLETTER


.

serwis Strażnicy dobrego stanu wód

logo_EKO-UNIA
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
logo_KRR
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
logo_TNZ
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
logos
logo UE
logo RP
logo FEu
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe