×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
 

Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych

 

Portal Monitoring Prawa Środowiskowego został stworzony i sfinansowany w ramach realizacji projektu „ Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych”.

praworzeki
check_box Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu.
check_box Projekt jest realizowany w terminie od  01.05.2018-31.12.2019r.
check_box Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
check_box Dofinansowanie projektu z UE: 697 872,50zł.
check_box Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równych szans.
check_box Udział w Projekcie jest bezpłatny

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA,
ul. Białoskórnicza 26,
50-134 Wrocław

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek, od 10.00 do 15.00

mail: praworzeki@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 713442264

Konsultacje z prawnikiem:

wymagają indywidualnego, wcześniejszego umówienia
 

Cel projektu

Zmierzamy do podniesienia kompetencji minimum 10 organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska w zakresie  skutecznego monitorowania prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód.
Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia procesu monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o nowo nabytą wiedzę przedstawicieli organizacji strażniczych oraz profesjonalne narzędzia IT. Dzięki nim Strażnicy będą w stanie aktywnie i rzeczowo monitorować prawo, stając się kompetentnym partnerem dla organów stanowiących prawo, dzięki czemu będą mogli realnie wpływać na poprawę standardów jego stanowienia i wdrażania.
  • utworzenie i cykliczne działania sekretariatu Koalicji wypracowującego wspólne stanowiska i rekomendacje dot. procesu legislacyjnego,
  • podniesienie kompetencji min. 48 działaczy i działaczek NGO strażniczych w ramach 3 interaktywnych szkoleń zakończonych certyfikacją,
  • opracowanie 50 ekspertyz prawno-środowiskowych, wynikających z zdiagnozowanych problemów zgłaszanych przez strażników,
  • 6 spotkań Koalicji, w tym o charakterze konsultacyjnym i z udziałem 3 ekspertów zagranicznych oraz reprezentantów administracji, prezentujących raport dot. procesu stanowienia i wdrażania prawa z rekomendacjami dot. systemu legislacyjnego),

Aby zrealizować cel projektu przewiduje się następujące działania:

praworzeki logo
  • utworzenie, popularyzacja i utrzymanie przez min.3 lata po zakończeniu projektu narzędzi informatycznych służących rozwojowi funkcji monitorującej proces legislacyjny organizacji strażniczych,
  • przeprowadzenie badań społecznych wśród 2000 mieszkańców dorzeczy stanowiących, dedykowane  NGO strażniczym, stanowiący punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji obywateli. Powstanie raport z głównymi wnioskami wynikającymi z diagnozy z rekomendacjami dla organizacji strażniczych w zakresie prowadzenia dalszej działalności na rzecz wody, rzek i akwenów.

go to next

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe