Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$menu_artykulow_image is deprecated in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Menu.php on line 291
Opinia dotycząca projektu ​Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarowania wodą w energetyce
×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Wykaz ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Opinia dotycząca projektu ​Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarowania wodą w energetyce

6 lutego 2019

Wykonana przez: dr Andrzej Kassenberg
na zlecenie: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO – UNIA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej 26

Dokument przedstawia opinię eksperta na temat projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku z dużym naciskiem na aspekt gospodarowania wodą w energetyce. Autor poddał analizie zarówno cel, treść jak i sam proces tworzenia tego dokumentu. Projekt omówiono w kontekście przyszłej polityki energetycznej i jej oddziaływania na środowisko, światowych trendów energetycznych, światowej polityki klimatycznej, a także polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Uwzględnione zostały różnego rodzaju paliwa istotne z punktu widzenia polskiej gospodarki (węgiel kamienny i brunatny, energetyka jądrowa, odnawialne źródła energii, gaz i ropę naftowa). Ważnym elementem opracowania dla projektu ,,Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” jest rozdział: regulacja rzek a energetyka wodna.

Ponadto opracowanie odnosi się do zagadnień takich jak:

  • ciepłownictwo,
  • efektywność energetyczna,
  • magazynowanie energii,
  • inteligentne zarządzanie energią,
  • adaptacja do zmiany klimatu,
  • niska emisja (smog),
  • ubóstwo energetyczne oraz
  • miejsca pracy.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz ekspertyzę.

POBIERZ EKSPERTYZĘ

wykaz ekspertyz

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe