Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$menu_artykulow_image is deprecated in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Menu.php on line 291
Ekspertyza dotycząca wpływu przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej/Malenieckiej w Sielpi, gmina Końskie wraz z turystyczno – rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego”
×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Wykaz ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Ekspertyza dotycząca wpływu przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej/Malenieckiej w Sielpi, gmina Końskie wraz z turystyczno – rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego”

8 maja 2019

Wykonana przez: dr Grzegorz Tończyk
na zlecenie: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO – UNIA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej 26

Ekspertyza jest analizą dokumentacji i informacji toczących się postępowaniach przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej/Malenieckiej w Sielpi, gmina Końskie wraz z turystyczno – rekreacyjnym zagospodarowaniem terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego”, na faunę i florę ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej.

Analiza całej dokumentacji związanej ze sprawą pozwala na stwierdzenie, że wydane postanowienia i decyzje nie uwzględniły lub uwzględniały w niewystarczającym stopniu zastrzeżeń zgłaszanych przez Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Uwagi zgłaszane przez M-ŚTO są zasadne i należało je dokładnie rozważyć. Przyrodnicy zrzeszeni w tej organizacji najlepiej znają omawiany teren, na którym prowadzą swoje działania i ich opinie są bardzo istotne.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz ekspertyzę.

POBIERZ EKSPERTYZĘ

wykaz ekspertyz

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe