×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
dotyczy Założenia do Programu Rozwoju Retencji (PPR)

Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

POBIERZ DOKUMENT

stanowiska, opinie, komentarze

+ więcej z: "stanowiska, opinie, komentarze"

Założenia do Programu Rozwoju Retencji (PPR)

ŹRÓDŁO DOKUMENTU - Założenia do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (Założenia do PRR)

Projekt uchwały Rady Ministrów przyjmującej Założenia do PRR opiera się na 3 priorytetach:

  1. wskazaniu i realizacji działań z zakresu budowy zintegrowanego systemu naturalnej i sztucznej retencji wodnej;
  2. stworzeniu warunków do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych
  3. oraz wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody.

Kolejny etap prac to konsultacje samego Programu Rozwoju Retencji i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

więcej
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe