×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
 

Monitoruj prawo z nami!

Monitoruj prawo z nami!

10 grudnia 2018

Portal Monitoring Prawa Środowiskowego jest poświęcony prawu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód.
Został powołany jako narzędzie do nadzorowania procesów legislacyjnych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Na bieżąco udostępniane są artykuły, stanowiska oraz opinie prawników, Koalicji Ratujmy Rzeki, a także innych organizacji zaangażowanych
w problematykę środowiskową.

Dla laika akty prawne nie zawsze są proste i zrozumiałe. Dostęp do informacji o aktualnych pracach rządu powinien być jawny i powszechny. Pragniemy, aby każdy mógł mieć wgląd w zmiany wprowadzane w prawo krajowe.
Treści skierowane są do osób oraz organizacji poszukujących profesjonalnej wiedzy lub pomocy prawnej w dziedzinie ochrony środowiska. Celem jest przekazanie w przystępny sposób informacji na temat aktualnych zmian aktów prawnych z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

Portal Monitoring Prawa Środowiskowego został stworzony w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi w celu wsparcia dla
Koalicji Ratujmy Rzeki.

artykuły

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe