×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

szkolenie: osługa serwisu praworzeki

 1. o serwisie
 2. przeznaczenie serwisu
 3. konstrukcja  formalna
 4. konstrukcja merytoryczna
  1. informacje podstawowe
  2. informacje dodatkowe, uzupelniające
  3. nawigacja
  4. powiązania informacji
  5. składniki strony głównej
  6. stopka
 1. o serwisie
 2. przeznaczenie serwisu
 3. konstrukcja  formalna
 4. konstrukcja merytoryczna
  1. informacje podstawowe
  2. informacje dodatkowe, uzupelniające
  3. nawigacja
  4. powiązania informacji
  5. składniki strony głównej
  6. stopka

1. O serwisie

Serwis praworzeki służy jest do monitoringu stanowienia prawa ochrony  środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dotyczącego wód.

2. Przeznaczenie serwisu

Wymienione wyżej funkcje serwisu sprawiają, że przeznaczony jest do oceny procedur, a przede wszystkim do oceny zachowań władzy ustawodawczej i wykonawczej na wstępnych etapach wprowadzania ustaw i rozporządzeń, regulacji dla struktur administracyjnych.

Redaktorzy serwisu, przede wszystkim w obszarach poświęconych ustawom i rozporządzeniom powinni ściśle współpracować z ekspertami,  prawnikami.
Aby możliwe było porównywanie poszczególnych aktów prawnych powinny mieć w miarę jednolitą strukturę formalną. O zachowanie tej struktury należy prosić ekspertów. Redaktorzy serwisu powinni zwracać na to uwagę na wstępnym etapie gromadzenia materiałów do serwisu.

Podobnie należy postępować w stosunku do materiałów publikowanych jako opinie, komentarze i stanowiska organizacji pozarządowych zgłaszanych w terminach przewidzianych do konsultacji.
Tu jednak trudno byłoby prosić o dostosowanie materiałów zgodnie z naszymi prośbami, zatem wysiłek w dostosowaniu do wymagań formalnych spoczywa w całości na redaktorach serwisu.

3. Konstrukcja formalna

„Praworzeki” do przechowywania szczegółów konfiguracyjnych wykorzystuje bazę danych. W tym przypadku to baza MySQL. Przechowywana jest w bazie także całość zasobów tekstowych. Zasoby multimediów, obrazów oraz dokumentów przechowywane są w formie natywnej w strukturze plików serwisu. O sposobie korzystania tych zasobów decyduje program napisany w języku PHP. Obecnie to aktualna wersja PHP7.  Program napisany jest obiektowo, grupy funkcji pogrupowane są w klasy.

Warstwy współpracujące z przeglądarkami napisane zostały dla HTML5. Interaktywność oparta została na zachowaniach przeglądarek zgodnie z CSS oraz natywnym jasvascript.
Serwis generuje metatagi przyjazne parserom serwisów społecznościowych. Dzięki temu zastosowane na serwisie łącza do TT, FB i G+ wykorzystywać mogą standardowe oznaczenia informacji na stronie, a więc mogą być rozszerzane w dowolny sposób.

Do konstrukcji serwisu wprowadzono parser, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z funkcji obsługi serwera PHP z poziomu redaktora. Umożliwia to przeniesienie możliwości redagowania artykułów na nowy poziom elastyczności - po prostu w dowolnym miejscu redaktor, bez pomocy programisty może skorzystać z predefiniowanych raportów (wykresy, rzuty wybranych fragmentów bazy).
Serwis ma strukturę modułową. Jednostkę pierwotną stanowi tzw. baza. Np. newsy,monitoring, akty prawne, informacje o serwisie.
Owe bazy podzielone są na działy, te na kategorie. W kategoriach gromadzone są podstawowe jednostki informacyjne, czyli artykuły.
Artykuły posiadają szereg cech, w tym tytuł, intro, tekst, obrazek itp. W całość łączy je system relacyjnych tablic w SQL.
Do obsługi struktury serwisu przeznaczony został panel konstrukcyjny.
Do obsługi artykułów, przeznaczony jest panel redaktora.
Obydwa te panele obsługują całość zadań związanych z serwisem, zaś ich rozdzielenie sprawia, że redakcja artykułów powinna być stosunkowo prosta, jednoznaczna.

4. Konstrukcja merytoryczna

informacje podstawowe

Na serwisie gromadzone są 4 rodzaje podstawowych informacji:

 1. informacje (artykuły) o procedowanych aktach prawnych
 2. stanowiska (artykuły), opinie i komentarze do tych aktów
 3. informacje (artykuły) newsowe
 4. informacje (artykuły) o charakterze kampanii informacyjnej

Serwis wyposażony jest również w automat newslettera korzystający z informacji zamieszczanych na serwerze.

informacje dodatkowe, uzupelniające

na stronie oprócz artykułu głównego pokazywane są informacje powiązane. I tak przy artykułach typu 1 pokazywana jest lista artykułów typu 2 - i odwrotnie - przy artykułach typu 2 znajdują się wyraźne odnośniki do artykułów typu 1 i lista pozostałych artykułów typu 2.
Osiągane jest to dzięki wprowadzeniu kilku typów wiązań - nie tylko formalnych, tj ze względu do jakiej kategorii artykuł należy, ale wiązań o których decyduje redaktor. Zasadniczą role odgrywa  w tym również ustawienie właściwego sposobu wyświetlania artykułów. Tych sposobów serwis również przewiduje kilka.
W panelu redaktora dostępna jest pomoc kontekstowa. Ale by ułatwić pracę redaktora, ustawienia nadawane są automatycznie. Zamieszczone poniżej krótkie filmy pokazują prawidłowe ustawienia.
Przyda się pewnie też krótka "ściąga"
Tekstu nie formatujemy, stosujemy jedynie znaczniki hierarchii (od h2 w dół). Znacznik h1 otrzymuje tytuł artykułu automatycznie. Redaktor nie powinien go stosować!

 1. informacje (artykuły) o procedowanych aktach prawnych
  1. datę wygaśnięcia (publish_expire) [3] ustawiamy na datę końca terminu konsultacji ustalonych przez organ administracyjny
  2. sposób wyświetlania [a4-4]: "zgłoszenie"
  3. rodzaj informacji [a4-5]: "do konsultacji"
  4. w intro [12]: piszemy tzw. metryczkę zawierającą wszystkie formalne dane dotyczące danego przepisu (najlepiej skorzystać ze wzorcowego artykułu)
   - wstawiam nieformatowany tekst, poszczególne partie oznaczamy tagiem h2
   - w miejscu uznanym za redaktora z najlepsze wstawiamy tag " "
   - efekt oznaczonego obiektu z oceną uzyskujemy zaznaczając go na początku oznakowaniem "", kończąc ""
   - opis wstawiamy w pole text [13]
   zaczynamy od słowa Artykuł umieszczonego między tagami h2
 2. stanowiska (artykuły), opinie i komentarze do tych aktów:
  1. sposób wyświetlania [a4-4]: "opinia"
  2. rodzaj informacji [a4-5]: "stanowiska, opinie, konsultacje"
  3. powiązania [a4-10]:  wybieramy z listy artykuł, którego dotyczy informacja:
   tekstu nie formatujemy, stosujemy znaczniki hierarchii dokumentu (h2, h3)
 3. informacje (artykuły) newsowe
  1. sposób wyświetlania ustawiamy na "bez obrazka" lub "z obrazkiem"
  2. rodzaj informacji: wg wyboru
 4. informacje (artykuły) o charakterze kampanii informacyjnej
  1. sposób wyświetlania ustawiamy na "cała strona"
  2. rodzaj informacji: wg wyboru

nawigacja

Nawigacja jest automatyczna. O menu głównym decydują ustawienia w panelu konstrukcyjnym.

powiązania informacji

powiązania rodzaj informacji [a4-4] ustawia się w panelu konstrukcyjnym

powiązania rodzaj informacji [a4-5] ustawia się w panelu konstrukcyjnym

składniki strony głównej

składniki strony głównej ustawia się w panelu konstrukcyjnym. Wybieramy odpowiednią bazę - tutaj "home".
W dziale home_home, kat 1, w pozycji 8 [cała szerokość] dodajemy ze spisu po prawej stronie poszczególne składniki. ich kolejność ustawiamy w środkowej kolumnie
Na homie widoczna jest informacja zapisana w obiekcie intro [12].

To zasada ogólna - intro jest tą częścią artykułu, która służy do prezentacji artykułu, wykorzystywane jest zarówno do przedstawień jako składnik wykazów, podawane jest jako część informacji dla kanałów RSS, TT i FB, służy do opisu artykułu lub poszczególnych części serwisu. Powinno zatem być stosunkowo krótkie, ale i treściwe.

stopka

informacje zawarte w stopce nie są modyfikowalne. Są częścią kodu.
Istnieje możliwość uzupełnienia obiektu na dole artykułów poprzez dodanie informacji do kategorii nr 4 w dziale 1 danej bazy.

 

tutoriale video:

1. redagowanie artykułu dotyczący przepisu do konsultacji

2. redagowanie artykułu dotyczącego stanowiska, opinii

3. zmiana sposobu wyświetlania artykułow (z obrazkiem lub bez)

4. dodawanie artykułu z menu bocznym

6. kłopoty z formatowaniem MsOffice

7. zmiana kolejnośći wyświetlania artykułów w kategorii

pozostałe źródła informacji prawnej

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe