×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

ISAP - Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych - baza z informacjami o powszechnie obowiązującym w Polsce prawodawstwie, stanowiąca część najstarszego i jednego z najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, powszechnie dostępna na stronie Sejmu RP.

Znajdują się na niej ujednolicone teksty aktów prawnych – system zawiera pełne teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od roku 1918 oraz w Monitorze Polskim od roku 1930 i jest redagowany przez Ośrodek Informatyki Sejmu RP.

Elektroniczne wersje aktów prawnych znajdujących się w ISAP nie stanowią źródła prawa -  teksty zawarte w bazie pełną funkcję informacyjną i pomocniczą. Korzystanie z tych nieoficjalnych publikacji, w razie wystąpienia doniosłego prawnie błędu może powodować negatywne konsekwencje dla czytelnika w myśl zasady „nieznajomość prawa szkodzi”, dlatego też należy konfrontować tekst z ISAP z oficjalnym tekstem z Dz. U.

http://isap.sejm.gov.pl/

pozostałe akty prawne

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe