×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Wykaz ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu Strażnicy dobrego stanu wód

Raport o stosunku do wody i gospodarki wodnej, na suszę i powódź

2 maja 2020

W ramach projektu "Strażnicy wód..." przeprowadziliśmy bardzo duże wyjątkowe, badanie opinii publicznej. Sprawdzaliśmy "Potrzeby społeczne mieszkańców dorzeczy w zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych inwestycji". Przedmiotem badań empirycznych była woda, jej jakość, znaczenie oraz rola w gospodarce i środowisku. Badanie zostało przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2018 roku. Zamieszczamy tu pełny, zrecenzowany przez socjologów zewnętrznych raport, który został  głównie wykorzystany w pracy z beneficjentami projektu podczas szkoleń w 2019 r.

Radek Gawlik, prezes Stowarzyszenia

Aby dowiedzieć się więcej pobierz ekspertyzę.

POBIERZ EKSPERTYZĘ

wykaz ekspertyz

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
logos
logo UE
logo RP
logo FEu
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe