×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

pep2040

Stowarzyszenie  Ekologiczne EKO-UNIA zleciło dr Kassenbergowi,
jednemu z najwybitniejszych ekspertów ds zrównowazoengo rozwoju, ekspertyzę pt.:

OPINIA O PROJEKCIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO ROKU 2040 (PEP2040)

archive  pobierz plik

 

W opinii autor na nasze zlecenie szczególnie uwzględnienił i rozwinął wpływ PEP na gospodarkę wodną Polski.
Opinia w całości zostanie przesłana do Ministerstwa Energii do 15.01.2019 r., terminie końca konsultacji PEP2040.

Poprzez udostępnienie tego dokumentu do informacji publiczniej, chcemy umożliwić obywatelkom i obywatelom rzetelnie przygotowanie swoich opinii do bardzo ważnego dokumentu, który ma pomóc Polsce przeprowadzić transformację energetyczna i chronić klimat w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej.
 

Radosław Gawlik,
prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA,
członek Koalicji Ratujmy Rzeki

pozostałe artykuły

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe