×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Interwencja w sprawie Przekopu Mierzei Wiślanej

Interwencja w sprawie Przekopu Mierzei Wiślanej

PODPISZ APEL!

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA apeluje o zatrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej! Jak głosi treść apelu:

Szanowny Panie Premierze!

Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie prac na Mierzei Wiślanej. Bezprawna wycinka lasu naruszyła już w dużym stopniu korytarz ekologiczny, zniszczyła siedliska oraz fragment europejskiego obszaru Natura 2000, jednakże rozpoczęcie przekopu będzie nieodwracalne. Nie chcemy kolejnego konfliktu z Komisją Europejską jak w przypadku Puszczy Białowieskiej. Chcemy rzetelnej procedury z poszanowaniem prawa krajowego i unijnego. Nie zgadzamy się na marnowanie publicznych pieniędzy na realizację interesów wąskiej grupy i propagandę polityczną kosztem środowiska.

Olbrzymia wyrwa, jaka już powstała poprzez wycinkę tysięcy drzew i niszczenie jednego z najpiękniejszych fragmentów Polski, budzi nasz sprzeciw. Las można jeszcze zasadzić. Natomiast zniszczenia Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego Polki i Polacy nie wybaczą władzom Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego to jest ważne?

Planowany przekop jest realizowany na obszarze Natura 2000. Mamy tutaj do czynienia z bezcennym skrawkiem Polski, który podlega ochronie prawnej. Przedsięwzięcie grozi zniszczeniem przyrody zarówno Mierzei Wiślanej, jak i Zalewu Wiślanego. A co za tym idzie upadkiem turystyki, zanikiem lokalnego rybołówstwa i w rezultacie pogorszeniem rozwoju regionu.

Istotne są również kwestie finansowe. Eksperci wskazują na niedoszacowane koszty budowy, które mogą być nawet trzy razy większe od zakładanych, a cała inwestycja będzie się zwracać przez kilkaset lat. Nie możemy dopuścić do tak nierozważnych decyzji ekonomicznych polskiego rządu.

Inwestycja „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat” od początku budziła wiele wątpliwości. Wiele wskazuje na to że jest to decyzja wyłącznie polityczna, związana z nadchodzącymi wyborami: natychmiastowa wycinka drzew, brak poszanowania prawa i dla procedur administracyjnych, pośpiech w realizacji prac. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zrealizować to nie zważając na dotkliwe konsekwencje związane z podjęciem realizacji tej inwestycji.

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA jest uczestnikiem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. EKO-UNIA złożyła odwołanie od decyzji wydanej przez RDOŚ w Olsztynie, powołując się na opinie ekspertów. Niestety, w międzyczasie RDOŚ nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a Wojewoda Pomorski na tej podstawie wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Wobec zastrzeżeń co do zgodności procesu inwestycyjnego z prawem Unii Europejskiej, EKO-UNIA złożyła skargę do Komisji Europejskiej.

 

Petycja zostanie dostarczona do premiera Mateusza Morawieckiego.

Autorem petycji jest Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

PODPISZ APEL!

 

 

Czytaj więcej na temat przekopu Mierzei Wiślanej: 

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe