Warning: Attempt to read property "spis" on bool in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 234

Warning: Attempt to read property "intro" on bool in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 237

Warning: Attempt to read property "koszyk" on bool in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 241

Warning: Attempt to read property "lista" on bool in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 244

Warning: Attempt to read property "galeria" on bool in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 249

Warning: Attempt to read property "lista" on bool in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 257

Warning: Attempt to read property "wektor" on bool in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 282
wykaz: żródła informacji
×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu
Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe