Notice: Trying to get property 'spis' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 228

Notice: Trying to get property 'intro' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 231

Notice: Trying to get property 'koszyk' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 235

Notice: Trying to get property 'lista' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 238

Notice: Trying to get property 'galeria' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 243

Notice: Trying to get property 'lista' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 251

Notice: Trying to get property 'kalendarz' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 24

Notice: Trying to get property 'kalendarz' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 25

Notice: Trying to get property 'connections' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 83

Notice: Trying to get property 'connections' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 84

Notice: Trying to get property 'kalendarz' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 84

Notice: Trying to get property 'ile' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3764

Notice: Trying to get property 'ile' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3767

Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3369

Notice: Trying to get property 'intro' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3370

Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3371

Notice: Trying to get property 'intro' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3371

Notice: Trying to get property 'author' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3372

Notice: Trying to get property 'connections' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3373

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3375

Notice: Trying to get property 'miniatura' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3377

Notice: Trying to get property 'latitude' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 3390

Notice: Trying to get property 'name' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 97

Notice: Trying to get property 'intro' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 98

Notice: Trying to get property 'publish_date' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 99

Notice: Trying to get property 'publish_date' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 102

Notice: Trying to get property 'text' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Skladniki.php on line 105

Notice: Trying to get property 'wektor' of non-object in /home/ekounia/ftp/praworzeki/class/class_Portal.php on line 276
Straznicy
×
logo EKO-UNII;border:none grantodawcy
menu

pozostałe

Stow. Ekologiczne
EKO-UNIA

Od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.Działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
strona Stowarzyszenia
Koalicja Ratujmy Rzeki
skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodnobłotnych, jak również naukowców, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny. Istniejemy od 2016r. strona Stowarzyszenia
Towarzystwo na rzecz Ziemi
działa na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń
strona Stowarzyszenia
Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.
kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA"
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław
email: info@eko-unia.org.pl
tel./fax +48 71 344 22 64   Skype: eko.unia
logos
logos
logo UE
logo RP
logo FEu
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe